Hỗ trợ Cuộc sống

Hỗ trợ quá trình phát triển tự nhiên của trẻ

Hỗ trợ Cuộc sống

Bạn muốn làm mọi điều tốt nhất cho con mình, nhưng bạn chưa hề được hướng dẫn để trở thành cha hay mẹ. Đôi khi, các thông tin bạn tìm thấy trong sách vở, tạp chí, các nhóm phụ huynh và các trang web lại mâu thuẫn và làm bạn choáng ngộp. Thật khó để biết đâu là hướng đi để giúp con của bạn.

Hỗ trợ Cuộc sống cung cấp những lời khuyên rõ ràng, đơn giản, thẳng thắn, dễ hiểu và quan trọng nhất là dễ dàng áp dụng.

Vận động

Giúp con tự vận động

Giao tiếp

Giúp con tự mình giáo tiếp

Sự tự lập

Giúp con có tinh thần trách nhiệm

Kỷ luật cá nhân

Giúp con có tinh thần trách nhiệm

Tạo ra một môi trường học tập phong phú, phù hợp các nhu cầu của đứa con của bạn, ở từng giai đoạn phát triển.

Tạo ra một môi trường học tập phong phú,

Kết nối con của bạn để bé có thể tham gia vào các hoạt động phát triển bản thân

Kết nối con của bạn

Dành thời gian cho con bạn để bé làm việc theo cách thức và tốc độ của chính mình.

Dành thời gian