اسباب بازی های مناسب حرکت

فضایی ایجاد کنید که کودک را تشویق به چهار دست و پا رفتن کند

  • وقتیکه کودک روی تشک بازیست به او توپ های پلاستیکی یا چوبی بدهید که سریعتر از توپ های پارچه ای حرکت میکنند و یا کامیون و ماشین هایی که چرخ دارند

کودک را تشویق کنید که خودش را به اسباب بازیهایش برساند

  • وسایل را دورتر از دسترس او قرار دهید تا خودش را به سمت وسیله بکشد، اینکار تمرینی برای سینه خیز کردن است

عجله نکنید

  • او را تشویق کنید تا خودش به تنهایی به سمت وسایلش برود. وسوسه نشوید که آن ها را سریع در دسترس کودکتان قرار دهید. تلاش کردن به او یاد میدهد که سینه خیز کند