اسباب بازی هایی مناسب تحرک

این محتوی برای شما قابل مشاهده نیست زیرا کوکی مورد نظر را قبول نکرده اید
قبول ویدیو کوکی ها
این محتوی برای شما قابل مشاهده نیست زیرا کوکی مورد نظر را قبول نکرده اید
قبول ویدیو کوکی ها

برای دیدن ویدیو های بیشتر مایکل اولاف را تماشا کنید

فضایی ایجاد کنید که کودکتان را تشویق به حرکت و فعالیت کند

اجسام جذابی را روی تشک بازی در دسترس کودک قرار دهید. اجسامی که بتواند به راحتی با دستش بردارد. توپ های بافتنی یا پارچه ای که به آرامی حرکت میکنند بهتر از توپ های سفت و پلاستیکی هستند که نمیتواند بردارد و به سرعت از دستش لیز میخورند.

کودکتان را تشویق به گرفتن اجسام کنید

اجسامی را خارج از دسترس وی قرار دهید تا مجبور شود خودش را بکشد، غلط بزند و سینه خیز برود. اگر حس کردید خیلی با او فاصله دارد میتوانید جسم را نزدیک تر کنید. این کار تمرین غلط زدن و سینه خیز رفتن است تا زمانی که بتواند به پشت و شکم و بالعکس بغلتد.

عجله نکنید

وقت کافی بگذارید تا کودکتان برای رسیدن به اجسام تقلا کند. وسوسه نشوید تا اجسام را سریع در دسترسش قرار دهید. او باید تلاش کند نه شما.