موانع حرکت آزادانه

مطمئن شوید تا فضایی برای کودکتان فراهم می‌کنید که هیچگونه مانعی در آن نیست

هر وسیله ای که از حرکت آزادانه فرزندتان جلوگیری کند و آن را محدود کند مانع رشد و پیشرفت او خواهد بود. این موانع کودک را از نشستن، ایستادن، راه رفتن و پریدن باز خواهند داشت.

  • قفس بازی فضای حرکت و بازی کودک را تا شعاع ۱ و نیم متر محدود میکند، مخصوصا وقتیکه با اسباب بازی پر شود.
  • کودکان با کمک روروئک یاد میگیرند تا راه بروند در حالی که آمادگی لازم را ندارند و باید اول برای چهار دست و پا رفتن تمرین کنند و بعد راه رفتن.
  • وسایل سرگرمی کودکان که ثابت هستند و کودک را با پلاستیک و اسباب بازی های مختلف احاطه میکنند تا کودک فقط در آن بایستد نیز فرزندتان را از حرکاتی که نیاز دارد تمرین کند باز میدارد.
  • ننو به کودک اجازه میدهد تا قبل از شکل گرفتن توانایی پریدن در او این کار را تجربه کند. کودکان از این تجربه لذت خواهند برد اما خوب است که به یاد داشته باشید هر لحظه ای که کودک در ننو سپری میکند از سیر طبیعی حرکت باز میماند
  • به راه هایی فکر کنید که زمان حضور کودک در صندلی ماشین را کاهش میدهد