وسایل متحرک

این محتوی برای شما قابل مشاهده نیست زیرا کوکی مورد نظر را قبول نکرده اید
قبول ویدیو کوکی ها

برای کودک فضایی ایجاد کنید تا او را تشویق به حرکت کند.

  • وسیله های متحرکی را خارج از دسترس او آویزان کنید تا تمرکز کردن و دنبال کردن اجسام را تمرین کند. در ابتدا این اجسام باید سیاه و سفید باشند زیرا کودک فقط قادر است تفاوت این دو را ببیند. زمانی که کودک علاقه اش را نسبت به این اجسام از دست داد رنگ های پاستلی اضافه کنید. اجسامی که انتخاب میکنید بهتر است در دنیای واقعی هم پرواز کنند مانند سنجاقک، بالون و مرغ مگس خوار. استفاده از موجودات زمینی مثل گربه، سگ و حیوانات مزرعه مناسب نیستند.
  • هر چه کودکتان بزرگ تر میشود یک جغجغه یا زنگوله یا یک اسباب بازی با کش در دسترس او آویزان کنید و او را تشویق کنید که آن را بگیرد و چنگ بزند‌.کودک از اینکه به وسیله دست زده و صدایی تولید کرده بسیار ذوق زده خواهد شد.

فرزندتان را با اجسام متحرک مرتبط کنید

  • مطمئن شوید که فرزندتان را درست در زیر اجسام متحرک قرار دادید به طوری که قادر است آن ها را ببیند و اگر تلاش کند به آنها دست بزند. دقت کنید که میتواند روی آنها تمرکز کند یا نه‌. در هفته های اول او قادر به تمرکز روی اجسامی که دور هستند نخواه بود

به کودک فرصت کافی برای بازی کردن و مشغول شدن بدهید

  • هر روز زمان کافی اختصاص دهید تا کودک به اجسام متحرک نگاه کند و هر از گاهی تلاش کند تا آنها را بگیرد.