تشکچه بازی

فضای بازی فراهم کنید که کودک در آن آزادانه حرکت کند

  • تشکچه نازکی روی زمین پهن کنید تا کودکتان در آنجا وقت بگذراند. بهتر است که این تشک رنگی طبیعی داشته باشد تا رنگ طرح های زیاد. زیرا اجسامی که روی آن قرار میدهید بهتر برای کودک قابل مشاهده خواهند بود

به کودکتان نشان دهید که چطور باید از تشک استفاده کند

  • گاهی او را به پشت بخوابانید و بگذارید دست و پا بزند اما مطمئن شوید که هر روز برای مدتی او را به شکم میخوابانید زیرا این کار بالاتنه او را قوی میکند.

زمان کافی صرف کنید

  • به کودک فرصت دهید تا در هر مرتبه حداقل ۱۰ دقیقه یا تا زمانی که برایش کافی است این حرکات را تمرین کند. او را در حین حرکت به خوبی تماشا کنید و قبل از اینکه او را برگردانید یا بغلش کنید بگذارید تمام تلاشش را بکند.