آینه کم ارتفاع

این محتوی برای شما قابل مشاهده نیست زیرا کوکی مورد نظر را قبول نکرده اید
قبول ویدیو کوکی ها

فضایی فراهم کنید تا کودک بتواند حرکات خودش را مشاهده کند.

  • یک آینه بلند ولی پایین و هم سطح با قد او در مقابل تشکچه بازیش فراهم کنید تا کودک نتیجه تلاش هایش را در آینه ببیند و حرکات جدیدتری را تمرین کند. مشاهده ثمره تلاش هایش در او حس اعتماد به نفس نسبت به بدنش ایجاد میکند و او را تشویق به انجام حرکات جدیدتری میکند.

به کودک نشان دهید چگونه از آینه استفاده کند‌

  • با او راجع به حرکاتش صحبت کنید و تلاش هایش را توصیف کنید و شرح دهید. او را تشویق کنید تا در آینه نگاه کند و متوجه خواهد شد کسی در حال آینه در حال حرکت است و به مرور متوجه میشود آن فرد خود اوست.

زمان کافی صرف کنید

  • و به کودک اجازه دهید تا زمانی که خوشحال است در مقابل آینه بازی کند. او را در حین حرکت متوقف نکنید و بغلش نکنید. به آغوش کشیدن بسیار اهمیت دارد و لازم است ولی زمان حرکت و بازی هم بسیار مهم است.