سوالات متداول درباره راه رفتن

زمانی برای راه رفتن با کودکم ندارم.

دوست داشتم میتوانستم همه جا با کودکم پیاده میرفتم ولی این کار واقعا با زندگی و خانواده شلوغم عملی نیست! ما همیشه برای جایی رفتن عجله داریم و وقت نداریم که با سرعت کودکمون همراه بشیم. پیشنها شما چیست؟

قطعا همه افراد این روز ها زندگی های شلوغی دارند و با بزرگ شدن خانواده این مشغله ها بیشتر هم میشوند. همانطور که میگویید، اینکه همه جا را با کودکتان پیاده بروید اصلا واقع بینامه نیست و گاهی اوقات مسافت های طولانی را در زمان کوتاهتری باید طی کنید. باید به صورتی آگاهانه تلاش کنید که زمان هایی برای راه رفتن با کودکتان ایجاد کنید.