تشویق به راه رفتن

فضایی با حائل های چوبی درست کنید تا به کودک در راه رفتن کمک کند

  • کودکتان زمانی شروع به راه رفتن میکند که تعادل، هماهنگی، قدرت و اعتماد به نفس لازم را داشته باشد. میتوانید چیزهایی برای او فراهم کنید که به تعادل فرزندتان کمک کند.
  • واگن پیاده روی که برای هل دادن طراحی شده و نه کشیدن میتواند ثبات کافی برای کودکتان فراهم کند تا خودش را ثابت نگه دارد، هول دادن را تمرین کند و در حال هول دادن روی زمین نیافتد.
  • محل امنی را فراهم کنید تا بتواند بالا رفتن از پله را تمرین کند

به کودک آموزش دهید

  • باید به کودک کمک کنید تا اولین اکتشافاتش را هنگام راه رفتن روی پاهایش انجام دهد. اجازه دهید هرچه را که خودش میتواند به تنهایی انجام دهد و در آنچه که به آن مسلط نیست او را یاری کنید. برای مثال ممکن است بتواند به راحتی از پله ها بالا رود، ولی لازم است به او نشان دهید تا چطور خودش را بچرخاند و یکی از پاهایش را دراز کند تا به پله پایین تر برسد.

عجله نکنید

  • اینکه کودک تمام حرکات لازم برای راه رفتن متعادل را یاد بگیرد امری زمان بر است. پس صبور باشید تا خودش تمرین کند و وسوسه نشوید که کمکش کنید و بلندش کنید تا مجبور به راه رفتن شود.