لباس مناسب حرکت

لباس هایی تن کودک کنید تا بتواند به راحتی حرکت کند.

  • لباس هایی مانند شرت های کوتاه با کمر کشی‌ و منعطف مناسب میباشند. یا سرهمی هایی که در قسمت پا پوشیده نیستند و حرکت طبیعی کودک را محدود نمیکنند. پارچه لباس خشن و سفت نباشد مانند جین، بلکه حتما پارچه ای سبک و نرم داشته باشد تا کودک بتواند بدنش را به راحتی حرکت دهد.

حرکات کودک را در لباس هایی که برایش انتخاب کردید مشاهده کنید.

  • اگر مشاهده کردید که کودک خوشحال به نظر نمیرسد احتمالا مشکل از لباس انتخابی است که حرکاتش را محدود میکند و او را از حرکت خسته کرده

با پیشرفت دامنه حرکتی در کودک لباس های راحت تری به او بپوشانید

  • لباس هایی که مناسب کودک تازه متولد شده هستند برای کودکی که سینه خیز میکند مناسب نیست. با گذر زمان به اين فكر كنيد که چگونه لباس هایی حرکت او را راحت تر میکند. برای مثال، برای محافظت از زانوهای کودک در حین سینه خیز کردن بهتر است چیزی روی زانو ها قرار گیرد، ولی همین وسیله محافظتی هنگام دست و پا زدن کودک هنکامی که به پشت خوابیده حرکاتش را محدود خواهد کرد. پس بسیار مهم است که نوع پوشش کودک فعالیت و بازی را برای او آسان تر کند.
این محتوی برای شما قابل مشاهده نیست زیرا کوکی مورد نظر را قبول نکرده اید
قبول ویدیو کوکی ها

برای مشاهده ویدیو های بیشتر مایکل اولاف را ببینید