تحرک

به من کمک کنید تا خودم حرکت کنم.

تحرک و فعالیت کودک را با دنیای اطراف مرتبط میسازد. کودک همه چیز را میبیند، لمس میکند، بو میکند، مزه میکند و میشنود و اینگونه یاد میگیرد. کودک باید در کشف دنیای اطرافش ازاد گذاشته شود تا ارتباطات مغزی در وی درست شکل بگیرد. کودکان به دنیا می آیند تا فعالیت کنند و پویا باشند، کمک به حرکت مستقل و آزادانه کودکان در رشد و پیشرفت هوش آنها بسیار حیاتی است.

کودک شما فعالیت مستقل را توسط سه اصل کلیدی یاد میگیرد:

ایحاد فضایی که کودک را تشویق به حرکت کند.

اجازه دهید کودک اشیای اطراف را لمس کند.

به کودک زمان کافی بدهید تا با سرعت و ریتم مناسب خود حرکات را تمرین کند.

تولد تا ۸ ماهگی

از بدو تولد میتوانید به کودک کمک کنید تا حرکات بدنش را بشناسد. نیازی نیست تا زمان چهار دست و پا رفتن صبر کنید.

برای مشاهده چگونگی کمک حرکت مستقل کودک روی لینک زیر کلیک کنید

۹ تا ۱۲ ماه

کودکان انرژی درونی ذاتی دارند که به آن ها در چهار دست و پا رفتن و راه رفتن کمک می‌کند

برای آموزش چگونگی کنترل انرژی ذاتی کودک و ایجاد انگیزه برای راه رفتن و چهار دست و پا کردن روی لینک کلیک کنید

۱۲ تا ۲۴ ماهگی

برای راه رفتن کودک به زمان کافی برای تمرین احتیاج دارد

برای دیدن چگونگی کمک به کودک در راه رفتن روی لینک کلیک کنید