ایجاد پایه های خودکفایی در دستشویی کردن

محیطی ایجاد کنید تا کودک از عملکردهای بدن خود آگاه شود.

  • استفاده از پوشک های پارچه ای بهتر از پوشک های یکبار مصرف است زیرا زمانی که کودک پوشک پارچه ای می پوشد احساس خیس شدن را کامل میفهمد ولی این اتفاق در پوشک های یکبار مصرف نمی‌افتد و کودک زمانی که آن را خیس کرده احساس خشکی می کند.
  • خیس شدن پوشک پارچه ای به کودک تمایل تعویض و یا حذف آن را می دهد. این دو احساس در ذهن کودک کمک می کند که کنترل مثانه خود را بسیار سریع تر به دست آورد.

فرزند خود را با عملکردهای بدنش آشنا کنید

  • به محض اینکه متوجه شدید پوشک خیس شده آن را عوض کنید و در حین تعویض در مورد کاری که انجام میدهید صحبت کنید. به تدریج متوجه می‌شود که خیسی پوشک از بدن او آمده است.

عجله نکنید

  • بعد از مدتی کودک شما متوجه خواهد شد که چه زمانی پوشکش خیس است.