محلی برای خوابیدن

مشاهده بیشتر:

تحرک: تخت کم ارتفاع

تحرک: موانع در حرکت آزادانه

فضایی ایجاد کنید که کودک را تشویق به مستقل خوابیدن کند

  • کودک شما باید تخت خودش را در فضای خودش داشته باشد. اگر کودک خود را همیشه در همان مکان بخوابانید، او شروع به پیوند آن مکان با خواب می کند
  • تخت خواب کوتاه به کودک شما اجازه می دهد تا کنترل الگوی خواب خود را در دست بگیرد زیرا زمانی که خسته است می تواند به رختخواب برود و بداند زمانی که خواب کافی داشته باشد می تواند از روی تخت برخیزد. این استقلال کمک می کند تا هرگونه مقاومتی که ممکن است در مقابل رفتن به رختخواب داشته باشد از بین برود.

کودک را با فضای خوابش بعنوان محل خواب آشنا کنید.

  • برای اینکه کودک شما تخت خود را محل اصلی خوابیدن بداند، مهم است که این تنها جایی در خانه باشد که او اجازه خوابیدن در آنجا را دارد.
  • اجازه بیرون آمدن از تخت برای خوابیدن در سالن یا تخت مادر، ارتباطی را که او باید بین تخت و خواب خود برقرار کند به تأخیر می اندازد
  • هرچه کودکتان کوچکتر باشد وقتی به او کمک کنید تا این پیوند را ایجاد کند، راحت‌تر است که تختخواب را به عنوان مکانی برای خواب قرار دهید. ترک عادت های بد خواب ممکن است سخت شود

عجله نکنید

  • ممکن است مدتی طول بکشد تا کودک شما احساس کند که تخت او محل خواب اوست و خودش به طور طبیعی به خواب می رود، به خصوص اگر این عادت را از ابتدا ایجاد نکرده باشید. صبور باشید و او را محکم اما مهربان به رختخواب خودش برگردانید.