سوالات متداول در مورد توالت رفتن

کودک من وقتی که مشغول است توالت رفتن را فراموش میکند.

فرزندم زمانی که حواسش هست میتواند از توالت استفاده کند اما وقتی مشغول انجام کاری است دوست ندارد آن را متوقف کند به همین دلیل خودش را خیس میکند. راه حل رفع این مشکل چیست؟

در نظر داشته باشید که چه توانایی های پیچیده و و دشواری در پروسه دستشویی کردن وجود دارد. کودک باید از احساس فشاری که در روده و مثانه حس می کند آگاه باشد. سپس باید به سمت دستشویی برود تا به حس دفع پاسخ دهد. همچنین این کودک باید تمایل برای آنچه که انجام می داده را قطع کند. حالا سوال این است که آیا بیش از یک دستشویی در خانه وجود دارد و آیا آیا در دستشویی یک صندلی توالت کودک قرارداده اید؟ زمان های مشخصی مثل بعد از غذا ، بعد از بیدار شدن از خواب ، بعد از یک میان وعده برای دستشویی کردن تعیین کرده‌اید؟کلید موفقیت تعیین زمان های روتین دستشویی رفتن است که کم کم به صورت خودکار به بخشی از برنامه روزانه تبدیل خواهد شد.