چگونه به کودک یاد دهیم تا به تنهایی آب بنوشد.

فضای مناسب فراهم کنید .

 • به محض اینکه فرزندتان توانست با دو دست خود چیزی را نگه دارد یک لیوان کوچک برای نوشیدن به او اختصاص دهید. وقتی به جای بطری و یا شیشه شیر به او لیوان می دهیم در واقع این پیغام را به او دادیم که بزرگ شده است. این ایجاد اعتماد در فرزندمان باعث می‌شود که نسبت به خودش احساس بهتری داشته باشد.
 • همچنین می توانید یک پارچ کوچک که وزن و دسته آن متناسب با سایز کودک باشد فراهم کنید تا بتواند خودش نوشیدنی را داخل لیوان بریزد.

به کودک نشان دهید که چگونه از لیوان آب بنوشد.

 • با استفاده از حرکات آهسته نشان دهید که چگونه با دو دست لیوان را بردارد و آن را به لب هایش برساند و از آن آب بنوشد.
 • وقتی کودک از پس این کار بر آمد حالا میتوانید به او نشان دهید که چگونه از پارچ به داخل لیوان نوشیدنی بریزد.

عجله نکنید.

 • در ابتدا ممکن است فرزند شما هنگام نوشیدن آب با لیوان تمام آن را از چانه اش به پایین بریزد و یا هنگام آب ریختن از پارچ به لیوان آب بیرون بریزد. این امری کاملاً طبیعی است زیرا که او در حال یادگیری یک مهارت جدید است. این را در نظر داشته باشید که همه ما از اشتباهاتمان بیشتر درس میگیریم تا از موفقیت ها. این به ما کمک می کند تا در مسیر مستقل شدن فرزندمان رویکردی مثبت داشته باشیم.

آموزش نحوه آب ریختن در لیوان :

 • مقدار کمی آب در پارچ بریزید.
 • یک دست را بر روی دسته های پارچ و دست دیگر را زیر لب به جلوی پارچ قرار دهید و آن را بلند کنید.
 • لبه پارچ را در سطح لیوان قرار دهید و به آرامی آب را به داخل لیوان بریزید .
 • پارچ را زمین بگذارید
 • با دو دست لیوان را بردارید و نوشیدنی را بنوشید.
 • به کودک نشان دهید که برای آوردن پارچ و لیوان از هر دو دست استفاده می کنید و به یک باره هر دو را حمل نمی کنید.