انتخاب لباس

محیطی ایجاد کنید که فرزندتان بتواند خودش به تنهایی لباس بپوشد

  • لباس های کودک را در کشوها و کمدهایی مناسب قد کودک تان بگذارید تا بتواند خودش آنها را بیرون بیاورد. نکته مهم این است که تعداد زیادی لباس داخل کشو ها قرار ندهید و فقط چند لباس مناسب بگذارید زیرا کودک در مواجهه با انتخاب های زیاد در آن حل میشود و نمی تواند انتخاب کند. پس مطمئن شوید که فقط لباس هایی را در اختیارش قرار میدهید که پوشیدن آنها مناسب است و دیگرلازم نیست نگران انتخاب او باشید. به این صورت او از اینکه خودش انتخاب کرده حس رضایت خواهد داشت.

به کودک نشان دهید که چگونه لباسش را انتخاب کند.

  • حتی زمانی که انتخاب‌های کودکتان را محدود می کنید نمی توانید از ما انتظار داشته باشید که به سرعت قادر به انتخاب باشد باید به او کمک کنید تا شروع به انتخاب کند. مثلاً از او بپرسید آیا تیشرت آبی رو دوست داری بپوشی یا تیشرتی که عکس توت فرنگی دارد ؟

برای انتخاب کودک وقت بگذارید.

  • در ابتدا ممکن است انتخاب برای کودک مشکل باشد . به اون زمان کافی بدهید تا فکر کند و نهایتاً با انتخاب او همراه شوید . به زودی متوجه خواهید شد که عبارت بریم لباس بپوشیم با لبخند و بدون عصبانیت مورد استقبال کودک قرار خواهد گرفت.