استقلال

به من کمک کنید تا خودکفا عمل کنم

استقلال به معنای توانایی انجام کار ها و فکر کردن به تنهایی می باشد. کودک شما ما در طی انجام فعالیت ها مستقل میشود. چه فعالیت هایی را اجازه دهید کودک انجام دهد؟ با قرار دادن فعالیت های ساده روزانه درک بهتری از روتین ها خواهد داشت و نقش خود در خانواده و توانایی هایش را پیدا خواهد کرد. وقتی که به کودک در زمان های مناسب اجازه انتخاب میدهید و فقط در مواقع نیاز به او کمک می کنید در واقع این پیغام را می رسانید : میدانم که میتوانی این کار را به تنهایی انجام دهید. مهارت اعتماد به نفس و نگرش "من می توانم انجام دهم" را کسب می کند و در طول زندگی از آن استفاده خواهد کرد.

هنگامی که که از این سه اصل کلیدی پیروی کنید فرزند شما در مسیر استقلال قرار خواهد گرفت

محیطی مناسب کودک ایجاد کنید .

به کودک بیاموزید که چگونه کارهای روزانه را انجام دهد. این کار منجر به خودکفایی می شود .

زمان کافی بگذارید .

لباس پوشیدن

لباس پوشیدن در صبح نباید برای کودک استرس زا باشد . بپذیرید او واقعاً تمایل دارد این کار را به تنهایی انجام دهد

برای یادگیری چگونگی کمک به کودک برای حاضر شدن به تنهایی روی لینک ها کلیک کنید

غذا خوردن

آیا میدانستید که یک راه بسیار ساده برای کمک به کودکان برای ایجاد عادات غذایی سالم وجود دارد ؟

برای یادگیری نکاتی ساده جهت تبدیل زمان غذا خوردن به تایمی خوب و رضایت بخش روی لینک ها کلیک کنید

خوابیدن

آیا خواباندن فرزندتان هر شب در ساعتی مشخص کاری دشوار است؟

جهت یادگیری روتین های آرامبخش و دور از استرس روی لینک ها کلیک کنید

دستشویی کردن

کلید موفقیت اموزش کودک در توالت رفتن این است که آماده سازی کودک را زودتر از آنچه که همه انجام میدهند شروع کنید.

برای یادگیری روش های ساده جهت از پوشک گرفتن کودک، روی لینک ها کلیک کنید.