نظم شخصی

به من کمک کنید تا مسئولیت پذیر باشم

یکی از چالش‌برانگیزترین بخش های والد بودن آموزش مسئولیت پذیری به کودک است. همه ما دوست داریم که بتوانیم به رفتارهای فرزندمان برای کنار آمدن با موقعیت های مختلف اجتماعی اعتماد کنیم تا بتوانیم یک زندگی عادی داشته باشیم. شما می توانید به راحتی با دنبال کردن سه مرحله ساده شرایطی را برای کودک ایجاد کنید تا نظم و انضباط شخصی خودش را توسعه دهد.

محیطی فراهم کنید که موجب تقویت نظم شخصی شود.

کودکتان را می‌توانید از طریق مشارکت دادن در فعالیت های عملی و ارائه حق انتخاب به او با دنیای اطرافش مرتبط کنید

به فرزندتان وقت کافی بدهید تا در امور خانه مشارکت کنند. این فعالیت ها را با سرعت خودش انجام دهد و شما باید به انتخاب های او برای بازی و کار احترام بگذارید.

فعالیت های عملی.

به عنوان بزرگسال شما ممکن است از شستن ظرف ها لذت می برید اما کودک خردسال تان عاشق انجام این کار است. مشارکت در امور خانه به کودکان کمک می‌کند تا حس کنند عضوی از خانواده هستند و و متوجه میشوند که مسئول اعمال خود می باشند.

برای یادگیری چگونگی مشارکت دادن کودک در فعالیت های خانه روی لینک ها کلیک کنید

قدرت انتخاب دادن

هنگامی که به کودکان اجازه می دهید تا انتخاب کنند و تصمیم بگیرند که چه کاری انجام دهند آنها فکر کردن و و تصمیم گیری راجع به اعمال خود را می آموزند. این اولین قدم در مسیر توسعه انضباط شخصی است

برای یادگیری چگونگی قدرت انتخاب دادن روی لینک ها کلیک کنید

اشتباه کردن

همه ما از اشتباهاتمان بیشتر از اتفاقات خوب درس میگیریم . این حقیقت در کودکانی که در حال یادگیری مسئولیت پذیری هستند صدق می کند

برای یادگیری نحوه برخورد و پاسخ به اشتباهات کودک جهت یادگیری از خطاها و کنترل خود روی لینک ها کلیک کنید

مشخص کردن محدودیت ها

کودکان باید بدانند که چه کار هایی مجاز و چه کارهایی ممنوع است. محدودیت های مشخص و ثابت به آنها کمک می‌کند تا احساس امنیت کنند و الگویی برای رفتار قابل قبول خواهند داشت

برای یادگیری نحوه محدودیت گذاری و رشد نظم شخصی روی لینک ها کلیک کنید

آگاهی از رفتار.

کودکان بسیار کوچک به نحوه رفتار خود آگاه نیستند . آنها نمی توانند فکر کنند که آیا بهتر است کاری را انجام دهند یا نه. هنگامی که کودک شما شروع به فکر کردن راجع به رفتارش می کند می توانید به او کمک کنید تا از تاثیر اعمالش بر دیگران آگاه شود.

برای یادگیری آگاهی دادن به کودک در مورد رفتارهایش روی لینک ها کلیک کنید