ارتباط: ۱۰ راهکار

۱۰ راهکار برای کمک به ارتباط کودک در منزل

فضایی آرام و ساکت برای کودکتان فراهم کنید و او را در معرض صداهای بلند و الکترونیک قرار ندهید. صدای تلوزیون و صداهای پس زمینه را کم کنید تا فضایی آرام بخش ایجاد کنید. دقت کنید تا صدای حرف زدن انسان بیشترین چیزی باشد که به گوش میرسد.

با کودکتان مکالمه کنید. وقتی صدایی تولید میکند به او پاسخ دهید. صداها تبدیل به آواهایی میشوند که اولین تلاش های او برای برقراری ارتباط است. در طول روز با او صحبت کنید و از پرستار و دیگر افراد نیز بخواهید این کار را انجام دهند

برای کودک قصه، شعر و آواز بخوانید. کودکانی که بیشتر چیزی شنیده اند دامنه لغات بیشتری خواهند داشت و بهتر مطالعه خواهند کرد. از بدو تولد برایشان بخوانید. کودکان عاشق گوش دادن چندین باره به یک داستان و یا شعر هستند. کتاب های بر اساس واقعیت با نقاشی های ساده از اجسام معمول اطراف، حرکات و مناسبت ها پیدا کنید. آواز مورد علاقه تان را بخوانید.

واضح و مستقیم صحبت کنید. لحظه به لحظه فعالیت روزمره کودک را توضیح دهید. بسیار مهم است همانقدر که برای کودکتان میخوانید و خرف میزنید به تلاش او برای صحبت پاسخ دهید، این پاسخ میتواند لمس کردن، لبخند زدن و یا تکرار چیزی که شنیدید باشد

از کودکانه حرف زدن بپرهیزید و یا نوع زبان خاصی را از واژه های نامناسب خلق نکنید. کودکتان را با کلمات بیهوده و کودکانه گیج نکنید. او باید کلماتی صحیحی را که بزرگسالان استفاده میکنند بشنود. هنگام صحبت با او واضح و منطقی باشید زیرا او در حال یادگیری کلمات بسیاری است. او اشیا و کلمات را مرتبط میکند و بنابراین باید نام شی را که میبیند یا میگیرد بشنود.

به تلاش های او برای برقراری ارتباط پاسخ دهید. پاسخ شما به او کمک میکند تا سریعتر از ایما و اشاره به ادای کلمات برسد زیرا حس میکند که تلاش هایش ثمر بخش بوده است. وقتی به کودکتان گوش میدهید و یا به تلاشش پاسخ میدهید، این پیغام را میدهید که «کلماتی که میگویی مهم هستند» و با این کار رابطه ای ایجاد میکنید که باعث میشود او بخواهد صحبت کند.

واژه ها را صحیح بیان کنید. نه تنها کلمات عمومی تر بلکه کلمات و اشیای خاص تر مانند: رنده، آبکش، چوب پرده نیز به کار ببرید. وسایل مربوط به تمام اتاق های خانه را نام ببرید. مثل کلمات آشپزخانه، حمام، اتاق خواب و غیره

تلفظ غلط کودک را تکرار نکنید و آن ها را تبدیل به یک شوخی نکنید. اگر کودکتان به قرمه سبزی میگوید گرمه سبزی شما با کلمه صحیح پاسخ دهید که ما برای ناهار قرمه سبزی داریم‌. با تکرار کلمه یا عبارت به صورت صحیح، یا با ادامه ارتباط به او کمک میکنید تا به تدریج کلمه و کاربد صحیح آن را بیاموزد

به نوبت داستان بگویید‌. داستان هایی از زندگی واقعی بگویید نه فقط از کتاب ها‌. کودک شما یک داستان ساده که جزییات و اتفاقات ساده روز را مرور میکند بسیار دوست خواهد داشت. از خواب بیدار شدی، شلوار سبز و بلوز دایناسوری را پوشیدی بعد مسواک زدی ...

برای گوش کردن به او وقت کافی بگذارید. برای شنیدن فرزندتان حوصله خرج کنید حتی اگر دقیق نمیفهمید که چه میگوید. حرف او را با پیشنهاد دادن کلمات بهتر قطع نکنید، بلکه فرصت دهید تا صحبتش تمام شود. علاقه شما به گوش دادن او را تشویق خواهد کرد که به برقراری ارتباط ادامه دهد.