خواندن داستان و شعر

اگر برای فرزندتان از کودکی کتاب خوانده باشید، متوجه خواهید شد که او به کتاب خواندن برای خودش علاقمند شده است. او مینشیند و به کتاب ها نگاه میکند و وانمود میکند که در حال خواندن آنهاست. داستان را برای خودش میخواند و روی هر عکس نظری میدهد.

دنیایی سرشار از داستان و شعر بسازید

  • یک قفسه کوچک کتاب مخصوص خودش در اتاقش و یا سالن خانه قرار دهید تا کودک کتاب هایی که دوست دارد را آنجا بگذارد و شما هر چند هفته آن ها را با کتاب های جدید عوض کنید. کتاب ها باید جوری چیده شوند که کودک روی جلد کتاب را ببیند نه قسمت باریک آن را. عکس های روی جلد به او یاداوری میکنند که چه میخواهد و سریع آن را پیدا میکند.
  • کتاب ها بهتر است حاوی داستان هایی ساده درباره زندگی واقعی و چیزهایی باشند که وقتی با شما به پارک یا مغازه میرود در اطرافش نیز داستان را مشاهده کند. داستان ها باید در مورد افرادی باشند که کودک در زندگی واقعی با آن ها روبرو میشود، مانند ملاقات با دندانپزشک و دکتر. از قصه های فانتزی بپرهیزید زیرا او قبل از اینکه بفهمد مردها واقعا پرواز نمیکنند و اجنه وجود ندارند باید زندگی واقعی را درک کند. فانتزی در این سن ذهن او را گیج میکند‌
  • بهتر است داستان ها محتوی اخلاقی خوبی داشته باشند. کتاب هایی که در آن کودکی بد رفتار میکند مناسب نخواهد بود. این کتاب ها و داستان ها جنبه خنده و شوخی دارند ولی در این سنین این کتاب ها الگوهای بدی برای کپی برداری خواهد شد.
  • از کتاب هایی که ممکن است برای کودک در این سنین وحشتناک باشد مانند داستان چیزایی که در تاریکی پنهان میشوند، بپرهیزید. تا زمانی که ما تاریکی را وحشتناک معرفی نکنیم، کودک از آن نخواهد ترسید.
  • کتاب شعری بگیرید که بتوانید با کودکتان همخوانی کنید، به تصاویر و قافیه های تکراری اشاره کنید تا کودکتان کلمات شعر را پیش بینی کند.
  • شعر های ساده ای را بخوانید که دارای چند حرکت هستند و شما و فرزندتان میتوانید با هم انجام دهید. نمایش و بازی های انگشتی، که در ان میتوانید حرکاتی ساده با انگشتانتان انجام دهید، برای کودکی که به تازگی استفاده از دستهایش را یاد میگیرد بسیار جذاب است

کودک خود را با شعر و داستان آشنا کنید

  • ورق زدن کتاب را به صورت آهسته و مقطع انجام دهید تا او یاد بگیرد. همیشه کتاب ها را با دقت و به آرامی ورق بزنید تا او نیز یاد بگیرد.
  • در این مرحله میتوانید از تصاویر موجود در کتاب استفاده کنید و کودک را در گفتگو در یادگیری واژگان جدید دخیل کنید. مثلا به تصویر یک سگ اشاره کنید و بپرسید: این چیست؟ صبر کنید تا کودک شما پاسخ دهد، در صورت لزوم بگویید، این یک سگ است. اگر او به اشتباه گفت گربه، به روشی مثبت واژه صحیح را بیان کنید. مثلا بگویید بله مثل گربه ما سیاهه ولی سگ است
  • از مجموعه کوچکی از آهنگ ها و شعرهایی که دارای حرکات اجرایی هستند استفاده کنید. هر روز با کودکتان بخوانید و آن ها را انجام دهید و تکرار کنید تا او شما را همراهی کند

برای خواندن کتاب و شعر زمان کافی بگذارید

  • فضا و زمان مناسبی برای کتاب خواندن داشته باشید که تبدیل به عادت قبل از خواب و یا استراحت و وقفه ای در روز شود. اگر در فضایی قرار میگیرید که کودک محدود خواهد شد مثل ماشین، اتوبوس یا مطب پزشک، با خود کتاب به همراه داشته باشید. کتاب خواندن روشی سازنده برای مشغول کردن کودکان است

مثال هایی از شعرهای اجرایی

اگر خوشحال و شادی

اگر شادی و خوشحالی دست بزن اگر شادی و خوشحالی دست بزن اگر شادی و خوشحالی و هیچ غمی نداری و اگر شادی و خوشحالی دست بزن اگر غمگین و دلگیری پا بکوب اگر غمگین و دلگیری پا بکوب اگر غمگین و دلگیری و از شادی کردن سیری اگر غمگین و دذلگیری پا بکوب اگر از چیزی ترسیدی داد بزن اگر از چیزی ترسیدی داد بزن اگر از چیزی ترسیدی و اونجا کسی ندیدی اگر از چیزی ترسیدی داد بزن

لی لی حوضک

لی لی لی لی حوضک گنجیشکه آمد آب بخوره افتاد تو حوضک این یکی درش آورد این یکی آبش داد این یکی نونش داد این گفت: کی هلش داد؟ این یکی گفت: منه منه کله گنده