خواندن شعر و داستان

این محتوی برای شما قابل مشاهده نیست زیرا کوکی مورد نظر را قبول نکرده اید
قبول ویدیو کوکی ها

دنیایی سرشار از شعر و داستان بسازید

  • در این سن کودکان دوست دارند کتابی یکسان را بار ها بخوانند. بنابراین کتاب های با دوامی را انتخاب کنید، مثل کتاب های تخته ای ساخته شده از مقوای ضخیم یا پارچه، یا کتب در سایز کوچک مناسب دست های کودکتان.
  • کتاب هایی با نقاشی های ساده از اجسام روزمره، فعالیت ها و مناسبت های عادی فراهم کنید.
  • کتاب هایی بگیرید که داستان های ساده دارند بهمراه یک خط توضیح در هر صفحه
  • آهنگ ها و شعر های جدید یاد بگیرید و برای کودک بخوانید

کودکتان را با شعرها و داستان های مختلف آشنا کنید

  • هر روز برای کوکتان کتاب بخوانید. مطالعات نشان میدهد که کودکانی که روزانه حداقل ۱۰ تا ۲۰ دقیقه برایشان با صدای بلند کتاب خوانده میشود، در آینده بیشتر علاقه مند به خواندن خواهند بود
  • شعر ها و آهنگ هایی را که حفظ هستید برای کودکتان بخوانید و هر چند هفته شعر و آهنگ جدیدی اضافه کنید

برای خواندن شعر و داستان وقت بگذارید

  • خواندن شعر و کتاب را تبدیل به روتین قبل خواب کنید و یا زمان های دو نفره و آرامبخش در کنار هم‌

شعری مناسب سن کودک

طبل بزرگم خیلی قشنگه وقتی که می‌زنم این‌جور صدا می‌ده: «بوم بوبو بوم بوبو بوم بوبو بوم بوبو بوم بوم بوم». ویولونی دارم خیلی قشنگه وقتی که می‌زنم این‌جور صدا می‌ده «دیریری دیریری دیریری دیریری دی ری ری». شیپوری دارم خیلی قشنگه وقتی که می‌زنم این‌جور صدا می‌ده «دودورو دودورو دودورو دودورو دو دو دو». پیانویی دارم خیلی قشنگه وقتی که می‌زنم این‌جور صدا می‌ده «دنگ‌دد دنگ‌دد دنگ‌دد دنگ‌دد دنگ دنگ دنگ». اسب سفیدم خیلی قشنگه وقتی که راه می‌ره این‌جور صدا می‌ده «پیتیکو پیتیکو پیتیکو پیتیکو پی تی کو». اما تفنگم توش یه فشنگه وقتی که می‌زنم این‌جور صدا می‌ده بنگ!