سوالات متداول در مورد ارتباط با کودکان 9 تا 12 ماه

آیا ویدیو های آموزش زبان برای یادگیری زبان دوم مفید هستند؟

من شنیده ام که کودکان در سنین پایین به راحتی چند زبان یاد میگیرند. آیا میتوانم از ویدیو های آموزشی استفاده کنم؟

یادگیری زبان دوم برای کودک بسیار راحت است اما بهتر است توسط فردی که مسلط به ان زبان است آموخته شود نه صداها و ویدیو های ضبط شده. تحقیقات نشان میدهند که کودکان زیر ۳ سال زمانی چندین زبان را به بهترین شکل یاد میگیرند که هر بزرگسال در زندگی او یک زبان را به صورت واضح، گسترده و غنی با وی صحبت کند.