مکالمه کردن

فضایی برای شنیدن و پاسخ دادن فراهم کنید

  • فرزندتان هر روز با افراد بیشتری در ارتباط خواهد بود. این افراد درست به اندازه شما در ایجاد فضای زبان برای کودک نقش دارند. پس باید مطمئن شوید که همه این افراد از اهمیت درست و دقیق صحبت کردن مطلع هستند.
  • همه کسانی که فرزند شما با آنها وقت میگذراند به خوبی میدانند که پاسخ دادن به تلاش های کودک برای صحبت کردن بسیار مهم است و باید با او ارتباط برقرار کنند. کودک سخت تلاش میکند و وقتی که تایید شود به تلاش ادامه خواهد داد. اگر احساس کند که مورد توجه نیست و کسی او را درک نمیکند ممکن است حس کند تلاشهایش بیهوده است و دست از تلاش بردارد.

با زیاد صحبت کردن کودکتان ارتباط بگیرید

  • وسایل موجود در تمام خانه را نام ببرید: وسایل آشپزخانه، حمام، اتاق خواب و غیره. واژگان را کامل و صحیح بیان کنید. نه تنها کلمات عمومی بلکه کلمات خاص مثل رنده، کبریت و دیگر کلمات را به کار ببرید‌
  • اگر کودکتان به قرمه سبزی میگوید گرمه سبزی بدون اینکه حس کند مدام در حال تصحیح او هستید، با کلمه صحیح پاسخ دهید که ما برای ناهار قرمه سبزی داریم‌. تلفظ نادرست را تبدیل به یک شوخی در خانواده نکنید. با تکرار کلمه یا عبارت به صورت صحیح، یا با ادامه ارتباط به او کمک میکنید تا به تدریج کلمه و کاربرد صحیح آن را بیاموزد
  • وقتیکه کودک حدود ۵۰ کلمه واژه دارد سعی میکند جملات دو تا سه کلمه ای بسازد که معمولا ترکیب کلمات به نحو صحیحی رعایت میشود، مثل آب بیشتر. بهتر است شما با جمله کامل پاسخ دهید: بله، میشه آب بیشتری بنوشی.
  • وقتی کودک یه بخش دستور زبان را به درستی استفاده نمیکند، مثل من خوابید، من بازی کرد، زبان کار میکند ولی کودک کامل درک نکرده که استثناهایی هم وجود دارد. بهتر است بگی من خوابیدم، من بازی کردم، مکالمه را ادامه دهید زیرا اینکار ارزشمندتر است.
  • نمونه ای دیگر از توانایی تعمیم دادن بیش از حد او دسته بندی کردن است: همه مردان بابا هستند و یا همه حیوانات ۴ پا سگ هستند. کودک کلمات را بر اساس برچسب هایی که به آن ها میزند دسته بندی میکند. در این مرحله شما میتوانید فعالیت هایی به او بدهید که گروه بندی را بهتر بیاموزد، مثل جدا کردن قاشق ها از چنگال ها‌. کتاب های بزرگ از کتاب های کوچک یا پیراهن ها از شلوار ها.

برای گوش دادن و پاسخ دادن به کودکتان وقت بگذارید

  • به گوش دادن دقیق به کودکتان ادامه دهید و کلمات بیشتری را در حین گفتگو ارائه دهید. وقتی برای صحبت کردن و گوش دادن به او وقت میگذارید، فرزندتان تشویق میشود که صحبت کرده و ارتباط برقرار کند.