مکالمه کردن

فضایی با جزییات زیاد زبان فراهم کنید

  • شما و دیگر بزرگسالانی که در دنیای کودکتان حضور دارید محیط زبانی او را تشکیل میدهید. باید مطمئن شوید که خود شما و هرکسی در زندگی فرزندتان نقش دارد از اهمیت استفاده دقیق و جزیی از زبان مطلع است.
  • باید مطمئن شوید که تمام افرادی که کودکتان با آن ها وقت میگذراند، درک کافی از پاسخ‌گویی به تلاش های کودک برای صحبت کردن و اهمیت برقراری ارتباط در این سنین را دارند. او سخت تلاش میکند و زمانی که تلاشش تایید میشود تشویق میشود که به تلاش ادامه دهد. اما اگر حس کند تلاش هایش بی ثمر بوده و درک نشده ممکن است دست از تلاش بردارد.

کودکتان را از طریق تجربیات روزمره با زبان آشنا کنید

  • هر وسیله ای که برای حمام کردن، تمیز کردن، غذا پختن، لباس پوشیدن و به طور کل در خانه وجود دارد کلمه ای است که کودک در حال یادگیری آن است. با نام بردن اشیاء، عملکرد آنها را نیز توضیح میدهید. برای مثال، قاشق بچه، قاشق سوپخوری، قاشق غذاخوری، قاشق اندازه گیری و قاشق چایخوری وجود دارد. حتما از این کلمات استفاده کنید و فقط کلمه قاشق را نگویید. نگران پیچیدگی اینگونه کلمات برای کودک نباشید. این کلمات دقیق وقتی در متن زندگی روزانه مورد استفاده قرار گیرد برای کودک معنی دار شده و زبانش را غنی میکند‌
  • تا حد امکان از دستور زبان صحیح و جملات کامل استفاده کنید. نوع بیانی را به کار ببرید که الگوی خوب و مناسبی در اختیار کودک قرار دهد تا بتواند به خوبی پیامش را انتقال دهد و همه متوجه حرف او شوند.

برای مکالمه وقت کافی بگذارید

  • لازم است که صبورانه منتظر باشید تا کودک شروع به صحبت کند. کلماتی که متوجه میشود همیشه بیشتر از کلماتی است که به کار میبرد. میتوانید از او بخواهید برود و کفش هایش را پیدا کند، و او قبل از اینکه بتواند کفشش را بالا ببرد و بگوید، مامان کفشامو پیدا کردم، این کار را انجام خواهد داد. در ابتدا باید صبوری کنید و مکالمه را یک طرفه پیش ببرید و آنچه سعی دارد به شما بگوید را تفسیر کنید