مکالمه کردن

فضای غنی از مکالمه برای کودک فراهم کنید

  • شما و دیگر بزرگسالان در دنیای کودک، محیط زیانی او را تشکیل میدهید. باید مطمئن شوید که تمام افرادی که در زندگی کودک نقش دارند میدانند که باید از زبان بیانی دقیقی استفاده کنند.

کودکتان را از طریق تجربه کردن با کلمات آشنا کنید

  • کودکتان قادر است بیش از آنچه تصور میکنید صحبت های شما را درک کند، بنابراین بسیار مهم است که به توضیح روتین هایی که تجربه میکند ادامه دهید. برای مثال وقتی برای بیرون رفتن حاضر میشوید، ممکن است چنین چیزی را توضیح دهید: امروز بیرون هوا سرده باید ژاکت بپوشیم. دست چپت رو از تو آستین کاپشنت در بیاریم حالا دنبال آستین راستت میگردیم که دست راستت بره توش.
  • به جای صحبت کردن با اون حین کار کردن و هنگامی که پشت به او هستید، با کودک هدف دار صحبت کنید. او باید حین شنیدن شما، چشمان و دهان شما را ببیند.
  • به تلاش های کودک برای صحبت کردن توجه کنید و با یک لمس، لبخند و یا تکرار آنچه شنیدید آن را تصدیق کنید
  • کودکان کلمات را با اشیا مرتبط میکنند پس مهم است وقتی چیزی را لمس میکنند کلمه ان را بشنوند. به آنچه اشاره میکند و یا نگاه میکند دقت کنید و با گفتن کلمات مرتبط به آن به او پاسخ دهید. هرچقدر به چیزی اشاره میکند کلمه را تکرار کنید. مهم نیست چندبار تکرار شود. او میخواهد بشنود
  • واژگان جدید را در انتهای جمله قرار دهید و به نحوی با او صحبت کنید که کلمات جدید تکرار شوند. این کار یادگیری کلمات جدید را آسان تر میکند. ممکن است بگویید: سیب میخواهی؟ ما چند تا سیب قرمز داریم. یدونه سیب قرمز میخواهی؟
  • نیازی به اشتفاده از زبان کودکان نیست و کلمات کودکانه ابداع نکنید مثل خرگوشی و موش موشی و هاپو و پیشی! کودک میتواند کلمات صحیح را که بزرگسالان استفاده میکنند به آسانی یاد بگیرد.

عجله نکنید

  • انجام روزانه این فعالیت ها با کودک نیاز به زمان خاصی ندارد ولی باید صبور باشید. وقتی کلمه ای را یکبار تکرار میکنید به این معنی نیست که کودک میتواند دفعه بعد آن را بیان کند. اینکه دهانش بتواند شکل مناسبی برای تولید صداهای لازم ایجاد کند، امری زمان بر است. اما وقتی تلاش او را تصدیق کنید و صبوری کنید و کلمات را مدام تکرار کنید، کودک شروع به صحبت خواهد کرد