ارتباط

به من کمک کنید خودم ارتباط برقرار کنم

از بدو تولد کودک نه تنها کلماتتان را یاد میگیرد بلکه لحن، آوا و مدل صحبت شما را نیز فرا میگیرد. او از هر آنچه که میشنود یک مدل صحبت کردن برای خود تولید میکند. در ابتدا او با زبان بدن و گریه کردن ارتباط برقرار میکند اما کم کم کلماتی را که در سال های اول زندگی در اطراف شنیده به صورت مکرر و واضح بیان خوهد کرد. بعنوان والدین با رعایت چند اصل ساده میتوانیم تفاوتی در نوع صحبت فرزندمان ایجاد کنیم.

فضا را برای یک ارتباط خوب آماده کنید. یعنی خود شما و دیگر اعضای خانواده بعنوان فضای صحبت کودک باید آماده شده باشید.

کودکتان را از طریق حرف زدن، گوش دادن و خواندن با فضا مرتبط کنید

برای کودک زمان کافی بگذارید تا کلمات را فرا بگیرد و تمرین کند

تولد تا 8 ماهگی

صحبت نکردن کودک به این معنا نیست که کلمات و لحن صحبت شما را متوجه نمی‌شود. این سن زمانیست که کودک به صورت منحصر به فردی به صداهایی که شما تولید میکنید و نحوه حرکت لبهایتان حساس است.

برای کمک به فراگیری زبان از بدو تولد در کودک روی لینک کلیک کنید

9 تا 12 ماهگی

در ۹ ماهگی احتمال صحبت کردم کودکمان بسیار کم است اما در این سن آن ها صداهای زیادی تولید میکنند و تا ۱ سالگی امکان دارد هنگام هیجان کلماتی را بگوید. حالا او بسیار فعال است و هر روز با چیزا های جدیدی مواجه می‌شود که نیاز دارد شما کلمات مربوط به آنچه میبیند و آنچه انجام میدهد را به او بگویید.

برای آموزش تعداد زیادی کلمه جدید به کودکتان روی لینک کلیک کنید

12 تا 18 ماهگی

در این سن کودک هر روز کلمه جدیدی را یاد میگیرد. در این مرحله، پاسخ به تلاش کودک برای حرف زدن بسیار ضروری است. وقتیکه ما پاسخ میدهیم او را تشویق به تلاش بیشتر میکنیم. ولی وقتی او را نادیده میگیریم و نمیفهمیم، کودک از تلاش کردن نا امید میشود

برای یادگیری چگونگی تشویق و حمایت از کودک در فراگیری کلمات و و تفسیر صحیح مفهوم حرفهایش روی لینک ها کلیک کنید

18 تا 24 ماهگی

در این سن که به انفجار زبان معروف است، فضای کودک باید مملو از صحبت و مکالمه و حرف باشد‌. هرچه کودک کلمات بیشتری بشنود، بیشتر یاد میگیرد. همانطور که فضای کودک را با زبان و کلمات پر میکنید، آگاه باشید که حتی اگر هنوز صحبت نمیکند همچنان در حال جذب کلمات و زبان است.

برای آموزش نحوه حمایت از دوران انفجاری زبان در کودک روی لینک ها کلیک کنید

2 تا 3 سالگی

در این سن جهشی دیگر در یادگیری زبان رخ میدهد. در طی مکالمه کودک جملات کامل بیان میکند. او به اندازه کافی برای موقعیت هاس مختلف کلمه و اصطلاح دارد. او قادر به پیش بردن مکالمه است. هرچه شما بیشتر زبان در اخیارش قرار دهید، ذهن او بیشتر یاد میگیرد و استفاده خواهد کرد

برای آموزش نحوه حمایت از دوران پرحرفی کودک و شکوفایی و رشد این دوران روی لینک ها کلیک کنید