اصول مونتسوری

کودک در حال تمیز کردن میز

مونتسوری در آموزش و پرورش به چندین اصل اساسی تکیه دارد، از جمله:

کودکان در سنین مختلف زندگی، نیازهای متفاوتی دارند.

در مونتسوری چهار دوره اصلی در زندگی کودکان تعریف شده: بدو تولد تا 6 سالگی 6 تا 12 سالگی 12 تا 18 سالگی 18 تا 24 سالگی

بسیاری از روانشناسان دوره های مختلف سنین کودکان را شرح دادند ولی تنها در مونتسوری روش های عملی در تعلیم و تربیت پیشنهاد شده‌ که در این روش ها تعلیم و تربیت بعنوان حامی زندگی کودکان و پشتیبان سیر رشد طبیعی آن ها در سطوح مختلف زندگی است، که در نهایت سبب پیشرفت گونه بشر خواهد شد. ماریا مونتسوری عقیده دارد که در زندگی تمام کودکان لحظه ی منحصر به فردی وجود دارد که وی قادر خواهد بود قدمی خاص در مسیر پیشرفت بردارد. بنابراین برای بروز و رشد پتانسیل های فردی در کودک، ایجاد زمینه هایی که او بتواند فرصت ها را در آن پیدا کند امری ضروری است.

هر کودک مسیر یادگیری منحصر به فردی دارد

در شش سال اول زندگی، ذهن آمادگی جذب هرگونه اطلاعاتی را در دنیای اطراف دارد. این به این معناست که کودک از بدو تولد می تواند هر زبانی را یاد بگیرد و با هر فرهنگی تنها با زندگی کردن در آن آمیخته شود. مونتسوری پیشنهاد می کند که در این شش سال تمرکز اصلی باید بر تعلیم و تربیت باشد زیرا که کودکان در این دوران آماده ی یادگیری هستند.

کودکان به طور ذاتی تشنه یادگیری هستند.

از بدو تولد کودکان در حال تلاش برای شناخت خود و دنیای اطرافشان هستند. آنها مفاهیم انتزاعی را از تجربیاتشان درک می کنند و تلاش میکنند تا مستقل باشند و راهی برای برقراری ارتباط با اطرافیانشان پیدا کنند. کودکان با لمس کردن اجسام همه چیز را کشف میکنند و با تمرکز و تکرار هر آنچه انجام میدهند سعی در پیشرفت و رشد در تمام امور را دارند. تمایل به پیشرفت بخشی از سیر رشد طبیعی انسان است که در طول حیات همراه ما خواهد بود و همین خصیصه ذاتی به کودکان کمک می کند تا با دنیای اطراف آمیخته شوند و رشد کنند.

کودکان فرصت های منحصر به فردی برای یادگیری دارند

در هر دوره از زندگی، کودکان در موضوعی خاص تاثیر بیشتری میگیرند. برای مثال، در شش سال اول زندگی آنها تمایل به انجام فعالیت هایی دارند که حرف زدن را تمرین کنند، فعالیت های فیزیکی داشته باشند و از لحاظ ذهنی با دنیای اطراف ارتباط برقرار کنند. این دوران خاص و حساس برای مدت زمان محدودی باقی می ماند و زمانی که کودک به سن شش سالگی می رسد خود به خود محو می شود. بنابراین برای سیر طبیعی رشد کودکان جدول زمانبندی تعریف شده که مونتسوری تاکید بسیاری دارد که هر کودک نیاز به زمانبندی منحصر به فردی در شش سال اول زندگی دارد.