فضاهای مونتسوری

کودکان در سنین مختلف زندگی نیازهای متفاوتی دارند

کودکان در مسیر رشد تا زمان بزرگسالی فازهای بسیار متفاوتی را تجربه میکنند. هرکدام از این دوره ها خصوصیات فیزیکی و روانی متفاوتی را با خود به همراه دارد. بنابراین نیاز های کودک در هر دوره ی رشد متفاوت است و به همین دلیل آنها نیازمند فضاهای متفاوتی در هر کدام از این دوره ها هستند.

مونتسوری برای نوزادان
مونتسوری برای نوزادان از بدو تولد تا ۳ سالگی، برنامه هایی در فرمت های متنوع ارائه میدهد.
  • کلاس های قبل از زایمان برای مادران باردار به همراه پدر.
  • کلاس های نوزاد و مادر برای آموزش مادران و یادگیری ایجاد فضای مناسب برای کودک در سنین نوزادی زیر نظر کارشناس مونتسوری. این کلاس بر مشاهده ی دقیق کودک و فعالیت های مناسب برای وی تمرکز دارد.
  • دوره نیدو برای کودکان از ۱۴ ماهگی تا دو سالگی.
  • گروه های اطفال از ۱۴ ماهگی تا ۳ سالگی با تمرکز بر توانایی سخن گفتن، تحرک و استقلال کودک
خانه اطفال
فضای فراهم شده برای کودکان از ۳ تا ۶ سالگی خانه اطفال نامیده میشود. کودکان از گروه های اطفال به این فضای جدید انتقال داده میشوند. از سنین ۲ تا ۳ سالگی و یا هر زمان کودک آمادگی لازم را داشت میتواند وارد خانه اطفال شود.

دوره آمادگی و ابتدایی مونتسوری
برای کودکان بین ۶ تا ۱۲ سال طراحی شده‌. گاهی این بازه به دو گروه ۶ تا ۹ سال و ۹ تا ۱۲ سال تقسیم میشوند و گاهی هر ۶ سال در یک دوره قرار می‌گیرند

دوره دوم مونتسوری
برنامه ای که مونتسوری برای نوجوانان بین سنین ۱۲ تا ۱۵ سال طراحی کرده الهام گرفته شده از Erdinker یا بچه های زمین است. عقیده مونتسوری بر این بود که به دلیل آسیب پذیر بودن نوجوانان در این سن نیاز به حضور در محیط های پرورشی مانند مزرعه دارند تا هم به طبیعیت نزدیک باشند، هوای تازه تنفس کنند، غذای سالم بخورند و همچنین از استرس فضای آکادمیک و امتحانات دور باشند. در این فضا آنها قادر به ابراز خود خواهند بود و فرصت دارند تا یاد بگیرند جامعه چگونه کار میکند و آنها مسئولین اعمال خود را در جامعه بپذیرند.

دوره نهایی مونتسوری
در سن ۱۵ سالگی فرد به بلوغ می‌رسد. فرد بالغ میتواند وارد دوره نهایی مونتسوری شود و دانش آکادمیک خود را افزایش داده و مدرک صلاحیت پایان دوره را دریافت نماید.

تصاویری از کودکان در گروه سنی های مختلف