مونتسوری چه تمایزی دارد؟

تسهیلگر در حال مشاهده کودک

تمایز بنیادی

شکل گیری و پرورش توانایی های بنیادی در کودکان در سال های اولیه زندگی به شدت اهمیت دارد. نه تنها آموزش آکادمیک بلکه داشتن تمرکز و پشتکار، توانایی تعقل بعلاوه توانایی برقراری ارتباط با دیگران نیز از جمله این توانمندی ها است. کودکانی که به صورت صحیح در این سنین حساس و سازنده حمایت می شوند در آینده تبدیل به بزرگسالانی خواهند شد با انگیزه های درونی قوی، علاقه مند به یادگیری، ذهنی منعطف و خلاق تر. این کودکان نه تنها قادر به شناسایی نیاز های دیگران هستند بلکه به مرور در زندگی سبب پرورش و ایجاد تعادل نیز خواهند شد.

تعلیم تربیت سنتی در مقایسه با مونتسوری

در آموزش مرسوم سنتی، بزرگسالان تصمیم می گرفتند که کودک چه چیزی باید یاد بگیرد، چه توانایی هایی باید کسب کند و بازتولید همان اطلاعات مقیاس سنجش موفقیت آکادمیک بود. در این روش معلم فرد فعال و دانش آموزان منفعل بودند.

مونتسوری به صورت کامل بر فعالیت کودک تمرکز دارد و معلم برای هدایت او نقش های متفاوتی میگیرد. هدف خلق فضایی است که در آن کودک قادر است آنچه خودش نیاز دارد را از بستر ایجاد شده دریافت کند. در چنین فضایی کودک محور اصلی فعالیت است و استعداد های منحصر به فردش شکوفا می‌شوند زیرا به نیاز کودک در لحظه توجه شده و فعالیت ها براساس سرعت و ریتم یادگیری او پیشرفته است.

مونتسوری:
  • فضایی ایجاد میکند که پاسخگوی نيازهای کودک در هر مرحله از رشد است.
  • فردی بالغ که به صورت راهنما به کودک کمک میکند تا سیر طبیعی رشد را سپری کند
  • به کودک آزادی عمل میدهد تا بر اساس زمان بندی منحصر به فرد رشد خود پیشرفت کند.