تسهيل‌کننده‌ی زندگی

هدف ما حمایت از سیر رشد طبیعی کودکان است.

انجمن بین المللی مونتسوری

انجمن بین المللی مونتسوری Logoانجمن بین المللی مونتسوری montessori-ami.org

انجمن بین المللی مونتسوری (AMI) در سال 1929 توسط دکتر ماریا مونتسوری تاسیس شد. این انجمن بعنوان متصدی بین المللی فلسفه مونتسوری و آموزش و پرورش شناخته شده است که پیشرو در پرورش ایده ی ذات منحصر به فرد دوران کودکی، رشد طبیعی انسان و حقوق کودکان است.

اخطار: این وبسایت فقط ارائه دهنده اطلاعات به صورت عمومی است. اطلاعات موجود در این سایت شامل مشاوره پزشکی، سلامتی، تعذیه و رژیم و یا هرگونه مشاوره دیگری نيست و نباید به این عنوان مورد استفاده قرار گیرد. قبل از انجام هر اقدام ذکر شده در این سایت باید مشاوره تخصصی بگیرید. هر فردی که صرفا به اطلاعات این سایت اکتفا کند، مسئولیت این کار به عهده وی بوده و انجمن بین المللی مونتسوری هیچگونه غرامتی را در خصوص هرگونه ضرر، هزینه، آسیب، مطالبه و یا دیگر زیان های متکی به این جریان پذیرا نخواهد بود.