تسهيل‌کننده‌ی زندگی

هدف ما حمایت از سیر رشد طبیعی کودکان است..

درباره تسهيل‌کننده‌ی زندگی

پروژه تسهيل‌کننده‌ی زندگی بر اساس این ایده آغاز به فعالیت کرده که رشد و نمو مطلوب کودکان زمانی محقق خواهد شد که آن ها در فضایی پرورش یابند که به سیر طبیعی رشدشان کمک کند. این فضای رشد با حضور فردی بالغ راهبری میشود که به کودک کمک میکند با فعالیت های سازنده ارتباط برقرار کند و به او وقت کافی داده میشود تا متناسب با سرعت و اصول خودش رشد و پیشرفت کند.

تسهيل‌کننده‌ی زندگی ارائه دهنده روش هایی آسان، شفاف و مستقیم برای والدین است. این روش ها بسیار قابل فهم از همه مهم تر عملی و قابل اجرا هستند.

در حال حاضر این وبسایت اطفال را از بدو تولد تا سه سالگی پوشش میدهد. اما به مرور سعی خواهیم کرد که نیاز های کودکان و نقش والدین را تا دوران بلوغ در نظر بگيريم.

منابع تسهيل‌کننده‌ی زندگی

در پروژه تسهيل‌کننده‌ی زندگی تعدادى بروشور، کتابچه و ویدیو تهیه شده است. این محتویات برای والدین و کسانی که تمایل به برگزاری گروه های حمایت از والدین را دارند بسیار سودمند خواهند بود.

بروشورها

برای هر یک از چهار زمینه ی رشد همچون تحرک، ارتباط، استقلال و نظم شخصی، بروشوری تهیه شده است. در این بروشور ها اقداماتی آسان و مقرون به صرفه معرفی شده که والدین میتوانند حتی در منزل برای کمک به پیشرفت فرزنداشان انجام دهند. شما میتوانید به راحتی از این وبسایت بروشورها را دانلود کرده و یا خریداری کنید.

دانلود بروشورها:

کتابچه ها:

به انضمام بروشور ها، کتابچه هایی نیز در هر یک از چهار زمینه ی رشد همچون تحرک، ارتباط، استقلال و نظم شخصی فراهم شده که به صورت جزیی تری اطلاعات را شرح میدهد و همچنین حاوی راه حل های عملی و قدم به قدم مناسب با شرایط روزمره است.

ویدیو ها:

برای هر یک از چهار زمینه ی رشد همچون تحرک، ارتباط، استقلال و نظم شخصی، ویدیو های کوتاهی ساخته شده که چگونگی اجرای اصول کلیدی برای کمک به رشد کودک را نمايش داده است. این ویدیو ها تمام اقدامات کمکی که در بروشورها عنوان شده را نشان می دهند.

برای خرید این منابع به لینک های زیر مراجعه کنید. https://shop.montessori-namta.org/collections/aid-to-life