تسهيل‌کننده‌ی زندگی

هدف ما حمایت از سیر رشد طبیعی کودکان است.

تسهيل‌کننده‌ی زندگی

شما می‌خواهید بهترین‌ها را برای فرزندتان انجام دهید، اما هیچ‌کس هیچ‌گاه شما را برای والد بودن آموزش نداده است. اطلاعات موجود در کتاب ها، مجلات، گروه های والدگری و وبسایت ها گاهی بسیار متناقض و گمراه کننده هستند. انتخاب بهترین روش برای کمک به رشد کودک کار بسیار دشواری است.

تسهيل‌کننده‌ی زندگی ارائه دهنده روش هایی آسان، واضح و روشن است که به راحتی قابل فهم و از همه مهم تر عملی و قابل اجرا هستند.

تحرک

به من کمک کنید که خودم حرکت کنم.

ارتباط

به من کمک کنید که خودم ارتباط برقرار کنم.

استقلال

به من کمک کنید تا مستقل عمل کنم

نظم شخصی

به من کمک کنید که مسئولیت پذیر باشم.

ایجاد بستری غنی که در آن یادگیری در هر مرحله رشد متناسب با نیازهای کودک باشد.

ایجاد بستری

با کودکتان در ارتباط باشيد تا بتواند در فعالیت هایی که سبب رشد او میشود مشارکت کند.

با کودکتان در ارتباط باشيد

عجله نکنید و وقت کافی بگذارید تا کودکتان فعالیت ها را با روش و سرعت مناسب خودش انجام دهد.

عجله نکنید و وقت کافی بگذارید