Vận động giúp con của bạn tiếp xúc với môi trường xung quanh. Bé học qua tất cả những gì bé thấy, sờ, ngửi, nếm và nghe. Được phép khám phá các sự vật, bé tìm thấy xung quanh giúp bé tạo được những mối liên kết rất quan trọng trong bộ nảo của bé. Con của bạn được sinh ra để vận động và giúp con vận động tự do ngay từ khi mới sinh ra là điều thiết yếu cho sự xây dựng nên trí thông minh của bé.

Bạn có thể giúp con của bạn học cách vận động tự do nếu bạn theo 3 nguyên tắc chính là:
1 Chuẩn bị một môi trường với những thứ sẽ động viên con của bạn vận động một cách tự do.
2 Để con bạn được tiếp cận với các điều này.
3 Cho con của bạn đủ thời gian để vận động theo nhịp điệu của riêng bé.
 
  Aid to Lifel Aid to Life Aid to Life  
   
Dressing  

Từ lúc sinh ra đến 8 tháng tuổi:

Bạn có thể giúp bé làm quen với cách vận động của cơ thể của bé ngay từ khi sinh ra. Bạn không cần phải đợi đến khi bé biết bò.

Bấm vào đường liên kết để tìm hiểu thêm cách giúp con của bạn được tự do vận động.

 
Montessori Giường thấp
Montessori Thảm để vận động
Montessori Gương thấp
Montessori Quần áo để dễ vận động
Montessori Đồ chơi có chuyển động để tập vận động
Montessori

Đồ chơi giúp vận động

Montessori Các rào cản gây trở ngại cho sự tự do vận động
Montessori Những câu hỏi thường gặp về Vận động ở các Bé Sơ Sinh

 
Eating  

9 đến 12 tháng tuổi

Các em bé sơ sinh có những năng lượng tự nhiên giúp chúng học bò và học đi.

Bấm vào các đường liên kết để tìm hiểu cách vận dụng các năng lượng tự nhiên và động lực trong đứa con của bạn để giúp bé tự mình bò và tự mình đi.

 
Montessori Đồ chơi để tập vận động
   
Montessori Các thiết bị giúp bé đứng
   
Montessori Khuyến khích bé đi bộ
   
Montessori Những câu hỏi thường gặp về Bò và Đi
 
Sleeping  

12 đến 24 tháng tuổi

Một khi con bạn có thể đi, bé cấn đi càng nhiều càng tôt.

Bấm lên các đường liên kết để tìm hiểu cách bạn có thể giúp con tập đi.

 
Montessori Để cho con được đi bộ
   
Montessori Những câu hỏi thường gặp về việc Đi
   
  Aid to Life Aid to Life Aid to Life