Tự lập là khả năng tự thực hiện các hoạt động và suy nghĩ cho bản thân. Con bạn trở nên độc lập thông qua hoạt động của chính bé. Bạn nên để con của bạn làm những gì? Khi được cho phép tham gia vào các hoạt động đơn giản hàng ngày, bé bắt đầu hiểu được lịch trình thường lệ hàng ngày, vai trò của bé trong gia đình và những khả năng của bản thân bé. Khi bạn cho bé các lựa chọn ở những thời điểm thích hợp và chỉ giúp đỡ bé khi bé cần, là bạn đang nói với bé rằng, "Mẹ/Bố biết là con có thể tự mình làm được việc này." Bé sẽ thụ đắc được các kĩ năng, sự tự tin và thái độ "Tôi có thể làm được" mà bé sẽ mang theo bên mình trong suốt cuộc đời.

Con bạn sẽ đi đúng hướng trên đường đến sự độc lập khi bạn làm theo nguyên tắc chính này:
1 Tạo cho bé một môi trường có thể tiếp cận dễ dàng.
2 Chỉ cho con bạn cách thực hiện các hoạt động hàng ngày khiến bé có được sự tự lập.
3 Hãy dành thời gian
 
  Aid to Lifel Aid to Life Aid to Life  
   
Dressing  

Mặc quần áo

Việc mặc quần áo cho đứa con đang tuổi chập chững vào buổi sáng không đến nỗi quá căng thẳng nếu bạn nhìn nhận rằng thật ra trẻ em muốn tự mình mặc quần áo.

 

Hãy bấm vào các đường liên kết để tìm hiểu thêm về cách bạn có thể giúp bé thích thú tự mặc quần áo.

Montessori Lựa chọn quần áo
   
Montessori Những loại quần áo phù hợp để bé có thể tự mặc
   
Montessori Những câu hỏi thường gặp về việc mặc quần áo

 
Eating  

Ăn uống

Bạn có biết là có một cách rất đơn giản để giúp trẻ con có thói quen ăn uống vui vẻ và lành mạnh không?

 

Hãy bấm vào những đường liên kết dẫn tới một số mẹo đơn giản giúp giờ ăn trở nên thú vị và khiến hài lòng cho cả bạn và cho bé.

Montessori Cho con bạn tham gia chuẩn bị thức ăn
   
Montessori Cho trẻ làm quen với thức ăn đặc
   
Montessori Làm thế nào để giúp con bạn tự mình uống nước
   
Montessori Những câu hỏi thường gặp về việc ăn uống
 
Sleeping  

Ngủ

Bạn có thấy khó khăn khi cho con bạn dừng các hoạt động đang làm và lên giường ngủ vào một thời điểm thích hợp mỗi tối không?

 

Hãy bấm vào các đường liên kết để biết thêm thông tin về cách tạo thói quen đi ngủ vào giờ nhất định mà không căng thẳng.

Montessori Thói quen trước khi đi ngủ
   
Montessori Nơi ngủ
   
Montessori Những câu hỏi thường gặp về giấc ngủ
 
Toileting  

Vệ sinh cá nhân

Chìa khóa để luyện cho bé ngồi bô thành công là bắt đầu chuẩn bị cho con bạn sớm hơn độ tuổi mà phần lớn mọi người thường nghĩ.

 

Hãy bấm vào các đường liên kết để tìm hiểu thêm về cách chuyển tiếp từ mặc bỉm sang mặc quần một cách dễ dàng cho bé và bạn.

Montessori Đặt nền tảng cho sự tự lập trong việc vệ sinh cá nhân
   
Montessori Chuyển tiếp từ mặc bỉm sang mặc quần.
   
Montessori Những câu hỏi thường gặp về vệ sinh cá nhân
   
  Aid to Life Aid to Life Aid to Life