Aid to Lifel Aid to Life Aid to Life  
   

Itsesäätely
Arkiset askareet kotona

Tarjoa lapselle tekemistä kotona

Cutting

 

Aikuinen ei välttämättä nauti kovinkaan paljon siivoamisesta tai tiskaamisesta, mutta pienestä lapsesta ne ovat mukavia askareita. Kodin arkisiin askareisiin osallistuminen auttaa lasta tuntemaan itsensä osaksi perhettä. Se auttaa myös häntä vähitellen tiedostamaan, että hän on vastuussa omista teoistaan. 

1

Valmistele lapselle ympäristö, jossa lapsi pääse tekemään itselleen mieluisia askareita
 

Lapsesta on mukavaa tehdä samoja asioita kuin aikuiset. Se auttaa häntä ymmärtämään kodin rutiineja ja toimintoja. Osallisuuden tunne lisää turvallisuuden ja onnellisuuden kokemusta. Kun lapsella on vahvempi yhteys perheen elämään, hän tulee tietoisemmaksi tekojensa seurauksista.

Lapsi nauttii periaatteessa kahdenlaisista toiminnoista. Hän nauttii ensinnäkin itsestään huolehtimisesta, koska niin hän tuntee itsensä itsenäisemmäksi. Toiseksi hän nauttii kodista ja sen ympäristöstä huolehtimisesta. Kun lapsi pääsee mukaan tällaisiin askareisiin, hän alkaa ymmärtää, kuinka perhe toimii yhteistyössä ja yhdessä toimien. Lapsen mielestä mukavia puuhia ovat esimerkiksi:

Montessori

Pölyjen pyyhkiminen, lakaiseminen, lattian peseminen, huonekalujen kiillotus sekä muu peseminen ja puhdistaminen

Montessori

Vaatteiden viikkaaminen paikoilleen sekä pyykin ripustaminen kuivumaan

Montessori

Ruoanlaitto, leipominen, pöydän kattaminen, tiskaaminen ja astioiden kuivaaminen

Montessori

Puutarhanhoito, pihakiveyksen lakaiseminen, kasvien kastelu, kitkeminen, haravointi ja lumityöt

Montessori

Lemmikkien ruokkiminen ja vesikuppien täyttö

Montessori

Ostoksilla käyminen, ostosten kantaminen ja paikoilleen laittaminen sekä kaappien järjestely


Jotta lapsi pystyy osallistumaan näihin askareisiin, hän tarvitsee itselleen sopivat välineet. Hanki lapselle:
Montessori

Sopivan kokoiset välineet – harjat, liinat, pyyhkeet, sangot, moppi jne.

Montessori

Säilytä niitä kaapissa, joka on lapselle tarpeeksi matalalla ja jonka ovet hän saa helposti auki.

Montessori

Hanki tukeva, mutta kevyt jakkara, jota lapsi jaksaa siirrellä ja jonka avulla hän ylettyy korkeille työtasoille.

 

1

Näytä lapselle, kuinka askareet suoritetaan
 
Pientä lasta voi opastaa suorittamaan monia kotiaskareita, mutta on tärkeää muistaa muutama perusperiaate.
Montessori

Näytä lapselle aina hitaasti, kuinka asiat tehdään.

Montessori

Muista näyttää vaiheet selkeässä järjestyksessä.

Montessori Älä juttele samalla kun näytät lapselle, kuinka toimia.
Montessori

Kerro lapselle, että näytät nyt hänelle, kuinka asia tehdään, ja näytä se sitten hänelle, mutta älä kerro ja näytä samaan aikaan. Näin lapsi pääsee joko tarkkailemaan liikkeitäsi tai kuuntelemaan ääntäsi, eikä hänen tarvitse tehdä kumpaakin yhtä aikaa.

Montessori

Katso eri vaiheiden välissä lasta silmiin ja hymyile hänelle, jotta hänen mielenkiintonsa ei herpaannu.

Montessori

Anna lapsen yrittää itse

Montessori

Saatat joutua aluksi auttamaan hiukan ja osallistumaan askareeseen, mutta pyri tekemään itse mahdollisimman vähän.

Montessori

Auta koko ajan vähemmän ja vähemmän niin, että lopulta lapsi tekee kaiken itse.


1

Järjestä aikaa
 
Montessori

Lapsi ei tietenkään tee asioita samalla tavalla kuin aikuinen. Jotkut asiat vievät häneltä paljon kauemmin, koska hän ei keskity aikuisen tavoin niiden valmiiksi saamiseen. Lasta kiinnostaa paljon enemmän itse prosessi. Lopputuloksena saattaa itse asiassa olla suurempi sotku kuin ennen lapsen aloittamista, kun pesuainetta ja vettä on ilmestynyt pitkin lattiaa.
Harjoiteltava prosessi on lapsen sisäiselle kehitykselle paljon tärkeämpi asia kuin lattian puhtaus.

Montessori

Saattaa joskus olla vaikeaa antaa lapsen jatkaa rauhassa puuhasteluaan, mutta ajan järjestäminen on ensiarvoisen tärkeää hänen kehitykselleen. Jokainen tarvitsee hyviin tuloksiin päästäkseen aikaa keskittyä asioihin keskeytyksittä, ja sama pätee myös pieneen lapseen. Kun lapsi saa rauhassa puuhastella käsillään, hän alkaa pikkuhiljaa oppia oman kehonsa hallintaa.
Kehonhallinta taas auttaa lasta oppimaan hallitsemaan myös omaa käytöstään.

Dishwasher  
 
Shop Lisämateriaalia on saatavilla osoitteesta http://montessori-namta.org/Aid-to-Life-Initiative
   
  Aid to Life Aid to Life Aid to Life