Aid to Lifel Aid to Life Aid to Life  
   

Lapsen luontaisen kehityksen tukeminen

Vanhemmat haluavat lapsensa parasta, mutta harva on koskaan saanut vanhemmuuskoulutusta. Kirjoista, lehdistä, vanhempainryhmistä ja internetistä saatava tieto on joskus ristiriitaista ja hämmentävää. On vaikea tietää, kuinka omaa lasta pitäisi tukea.

Lapsen luontaisen kehityksen tukeminen -materiaali tarjoaa selkeitä ja yksinkertaisia neuvoja, jotka ovat helppoja ymmärtää sekä ennen kaikkea helppoja soveltaa.

 

 

 

 

 

Liikkuminen

Auta minua liikkumaan itse.

Movement

Kieli ja vuorovaikutus

Auta minua kommunikoimaan itse.

Connect

Itsenäisyys

Auta minua tekemään itse.

Connect

Itsesäätely

Auta minua
kantamaan
itse vastuuta.

 
1Valmistele lapselle
monipuolinen oppimisympäristö, joka vastaa hänen tarpeitaan kussakin kehitysvaiheessa
Make Time


2 Tutustuta lapsi
ympäristöönsä, jotta hän pääsee toimimaan kehittävästi
Connect

3Järjestä lapselle aikaa
tehdä asioita omalla tavallaan ja omaan tahtiinsa

Make Time
   
  Aid to Life Aid to Life Aid to Life